Autonómny konflikt


         Podľa jednej štúdie náhle ponorenie sa do ľadovej vody môže vyvolať vysoký výskyt srdcových arytmií u zdravých jedincov. Ponorenie sa a prerušenie zadržaného dychu môže aktivovať dve silné a protichodné odpovede: šok z chladu a reflex potopenia. Šok z chladu spôsobuje zrýchlenie srdcového rytmu - tzv. tachykardia, ktorá je riadená a aktivovaná sympatickým nervovým systémom. Reflex potopenia vyvoláva spomalenie srdcového rytmu - tzv. bradykardia, ktorá je riadená a aktivovaná para-sympatickým nervovým systémom. Ak sa silno a simultánne aktivujú tieto dva druhy autonómneho nervového systému vznikne autonómny konflikt a srdcové arytmie, čo môže u niektorých slabších jedincov spôsobiť aj smrť. Toto bolo predtým miľne pripisované utopeniu sa alebo podchladeniu sa - tzv. hypotermii  (Shattock MJ., Tipton MJ. 2012).