Čo je otužovanie?

Keď sa spomenie slovo "otužovanie" prevažná väčšina ľudí si predstaví ľudí  ponorájacúcich sa do ľadovej vody poprípade pravidelné sprchovanie studenou vodou. V tomto článku sa budem zaoberať otužvaním chladom aj keď existuje celá rada iných otužovaní, alebo skôr posilňovaní ako napríklad psychické otužovanie, otužvanie úderových plôch v bojových umeniach, črevnej mikroflóry atď. 

Otužovanie môžeme deliť na vnútorné a vonkajšie. Vonkajšie otužovanie ako už z názvu vyplýva je posúvanie hranice odolnosti na chlad, pravidelným vystavovaním sa chladnému prostrediu. V tomto zmysle sa otužovanie vykonáva vystavovaniu sa chladnejšiemu médiu ako studená voda, alebo chladný vzduch.  Tu medzi otužovanie môžeme zaradiť napr. kryoterapiu, studené sprchy, šport v chladnejšom prostredí, sprchy studenou vodou atď.

Otužovanie vnútra organizmu sa vykonáva napr. postupným vynecháním teplých nápojov a ich nahradou za studené a/alebo ľadové nápoje. Takisto otužovanie dýchacích ciest môžeme zaradiť medzi vnútorné otužovanie.

Vonkajšie otužovanie a otužovanie dýchacích ciest sú navzájom prepojené, keďže napr. aj pri plávaní v ľadovej vode dochádza k ochladzovaniu slizníc. Z toho vyplýva že niektoré typy otužovaní chladom sa môžu dopĺňať. Napríklad, ak si v zime zabehnete na zamrznuté jazero len v ľahkom oblečení bez pokrívky na nose a ústach a zaplávate si tam, otužujete sa vzduchom, vodou a ešte si aj otužíte dýchacie cesty chladom.

Treba dodať, že pri otužovaní chladom je dôležitá pravidelnosť aby malo účinok na ľudský organizmus.  To znamená ak sa nedá vykonávať jedna forma otužovania treba ju nahradiť inou. Napr. v lete sa dá nahradiť zimné plávanie častejšími studenými sprachami.

<< späť do menu