Chlad a črevná mikroflóra.

Vo výskume z roku 2015 vedci pod vedením Dr Trajkowského zistili, že dlhodobý chlad má vplyv na zlepšenie vstrebávania živín zmenou črevnej mikroflóry a anatómie čreva. Navyše má chlad vplyv aj na lepšie v spalovanie potravy a vytváranie tepla.  Zatial sa tento výskum testoval len na myšiach, ale výskumy v tejto oblasti biológie poukazujú na to, že to čo platí pre myši platí aj pre ľudí.

Z predošlých výskumov sa vie, že ľudia trpiaci obezitou majú odlišnú črevnú mikroflóru ako ľudia s normalnou váhou. Vedci skúmali myši tak, že vytvorili dve skupiny. Jednu vložili do chladného prostredia 6°C a druhú nechali v izbovej teplote 22°C. Tím vedcov potom v pravidelných intervaloch vážil hlodavcov. Myšiam tiež odoberali trus a krv a tak mohli určiť citlivosť testovaných subjektov na inzulín. Pretže inzulín riadi spalovanie glukózy bunkami, čím citlivejší je naň jedinec tým viac glukózy sa spáli a viac tepla sa generuje.

Podľa predošlých výskumov sa očakávalo, že myši v chladnom prostredí stratia váhu, pretože spália uložené rezervy tak aby si udržali stálu teplotu. A naozaj v prvých dňoch aj tak urobili, ale po piatich až desiatich dňoch sa stalo niečo neočakávané. Aj napriek tomu že im nezvýšili dávky kŕmenia, myši začali priberať na váhe.

Aby vedci zistili prečo sa to stalo začali merať  kalorickú hodnotu ktorá zostala v truse tak aby odhadli  koľko výživy myši spotrebovali z ich stravy.  Tieto informácie ešte doplnili zo záznamov citlivosti jedincov na inzulín ktoré predtým vytvorili.

Výsledok bol prekvapivý, myši vystavené chladu  boli o 50% efektívnejšie v absorbovaní výživy zo stravy, zatiaľ čo tie držané pri izbovej teplote nevykazovali žiadnu zmenu v efektivite trávenia. Naviac tie držané v chlade, začali byť o 40% citlivejšie na inzulín, zatial čo tie držané v teple nemali v tomto žiadnu zmenu. Z toho vyplýva, že myš v chlade nielenže vyťažili väčšiu hodnotu z jedla, ale tiež sa stali lepšie v jeho spalovaní a tak lepšie v generovaní tepla.

Po zistení týchto prekvapivých výsledkov, vedci opakovali ten istý experiment avšak tentoraz pozerali na črevnú mikroflóru. Popritom myšiam skúmali aj steny čreva tak aby videli či sa anatómia čreva nekakým spôsobom nezmenila za účelom zlepšenia absorbcie živín. 

Črevné flóry oboch skupín boli radikálne odlišné. Prekvapivo myšiam, ktoré žili v chladnom prostredí, chýbali baktérie s názvom Akkermansia muciniphila. Tento druh baktérie chýba práve tým ľuďom, ktorý trpia obezitou a to môže byť dôvodom ich priberania na váhe

Naviac myšiam v chlade sa zmenila črevná anatómia. Klky, drobné výčnelky na črevných stenách, ktoré absorbujú živiny do tela, boli o 50% dlhšie ako u myší chovaných pri izbovej teplote.

Vedci potom vykonali ďalší experiment. Zobrali nové myši a to také, ktoré sa narodili a vyrastali pri izbovej teplote a sterilizovali im črevá, takže im chýbala črevná mikroflóra. Potom do niektorých vložili mikroflóru z myši z chladného prostredia a do iných zas z myši žijúcej pri izbovej teplote.

Po dvoch týždňoch, tie myši s vloženými baktériami z chladného prostredia sa podobali na tie isté myši bývajúce v chladnom prostredí v citlivosti na inzulín, v znášanlivosti chladu ale aj v dĺžke  črevných klkov. Tie do ktorých bola vložená flóra z hlodavcov chovaných pri izbovej teplote takisto vykazovali podobnosť na ich myších darcov.

Nakoniec tím doplnil baktériu A. muciniphila do čriev tých myší, ktoré dostali baktérie od hlodavcov chovaných v chlade aby pozorovali ako sa na nich prejaví rozmonoženie téjto baktérie. Pozoruhodne tieto myši začali strácať svoju váhu a o dva týždne vedci zistili, že ich črevné klky sa zmenšili o 50%.

ďalej >> Otužovanie a hnedý/béžový BAT tuk

<< späť do menu