Otužovanie a srdce

Samotné plávanie je výborný tréning pre Vaše srdce, cievy, pľúca a svaly.

Ľudské telo je adaptované na život na suchej zemi s gravitačnou silou , ktorá ťahá Vaše telo smerom dolu. Ponorenie tela do vody potlačí gravitačné sily a tlačí krv zo vzdialenejších častí tela do hrudníka. Toto núti Vaše srdce pracovať ťažšie a tak zvyšuje krvný tlak.

Ponáranie sa a tlak.

Ak popri plávaní ponárate aj tvár tak na Vás pôsobí ďalší jav. Zadržanie dychu a ponorenie tváre do vody núti srdce spomaliť a popritom sa zdvíha systolický krvný tlak (pri vzťahu srdca a tlaku krvi smerom zo srdca). Je to tzv. potápačský reflex - bradykardia alebo spomalenie srdcového rytmu. Pomalší srdcový tep vytvára nadbytočný čas na zaplnenie srdcových komôr a ich následné zvýšené roztiahnutie. Toto potom spôsobuje zvýšenú silu kontrakcie srdca a vyšší výtlak krvi do tela. Čím viac sú srdečné komory roztiahnuté počas diastoly (naplnenie srdca krvou), tým väčšia je sila kontrakcie počas systolickej fázy(vytlačenie krvi). Toto zapríčiňuje vyšší systolický krvný tlak a nízky diastolický krvný tlak. Aby ste zažili tento jav, nemusíte byť hlboko ponorený, ale stačí ak je ponorená len tvár tak ako je to počas plávania.

Čím chladnejšia je voda tým väčší je potápačský reflex a vedie k nižšiemu srdcovému tepu a vyššiemu tlaku. Niektorí ľudia majú silnú odozvu, už len tým že si ponoria ich tvár do misky so studenou vodou.

Studená voda a stres.

Navyše vystavenie pokožky studenej vode spôsobuje reflex "bojuj alebo uteč". Adrenalínové žľazy zvyšujú produkciu adrenalínu a ďalších stresových hormónov. Tieto zapríčiňujú stiahnutie ciev vedúcich krv do pokožky. Toto zabraňuje unikaniu tepla,ale zvýši tok krvi ešte viac do hrudnej časti a veľa viac zaťažuje srdce. Extra adrenalín taktiež pôsobí na narušenie stálosti srdcového rytmu. Toto nie je žiaden problém pre človeka so zdravým srdcom, ale môže zapríčiniť problém pre človeka náchylného na srdečné arytmie.


Lekárska prehliadka a následné lekárske odporúčanie je preto veľmi dôležité pre ľudí, ktorí chcú začať s otužovaním.