Zelené otužovanie

Zelené alebo ekologické otužovanie je také, ktoré sa praktizuje v súlade s prírodou.

Dôležité je pri ňom otužovať sa lokálne a využívať vlastnú námahu k doprave k vode a šetriť tak energiami. Najlepší spôsob ako sa dopraviť na jazero je beh alebo chôdza ako najekologickejší a najzdravší prostriedok. Na druhom mieste sú potom dopravné prostriedky ako bicykel alebo kolobežka.

Pri samotnom otužovaní je dobré nepouživať neoprénové alebo iné umelohmotné a gumené ochranné pomôcky.

Zahrievanie tela pred a po otužovaním by sa malo robiť vlastnou námahou ako je beh, posilňovanie vlastnou váhou alebo cvičenie a nemíňať externú energiu na zahriatie.

Pri zelenom otužovaní je dôležité mať na pamäti súlad s prírodou. Otužilec by nemal byť natretý krémami, ktoré by mohli znečisťovať vodu. Pri vode sa nesmie zanechávať akýkoľvek odpad a ak otužilec vidí že niekto tam takýto odpad zanechal, mal by ho pomôcť odniesť do koša.

Pri vode sa otužilec správa slušne, nevykrikuje a neplaší tak zvieratá ktoré žijú v okolí vody.

Otužilec, ktorý sa chce venovať zelenému otužovaniu by mal svôj životný štýl podriadiť tak aby každým svojím konaním sa správal ekologicky.